Vildbjerg Borgerforening om omdannelse af Parkallé til “miljøvej”:

Vildbjerg Borgerforening ønsker, at Parkallé omdannes til en “miljøvej”. Hvorfor? Fordi det er muligt – og helt nødvendigt!

Vildbjerg Borgerforening foreslog omdannelse af Parkallé til en “miljøvej” ved et møde i kommunens Centerby-kontaktudvalg i 2016. Der var lige bevilget penge til ny asfalt, så det var “nu”, hvis der skulle ske forandringer. Heldigvis tog de deltagende politikere og medarbejdere positivt imod forslaget og startede en forandringsproces op.

Borgerforeningens forslag om at omdanne Parkallé til en miljøvej, er baseret på ønsket om at: – Højne trafiksikkerheden – bl.a. skabe en mere sikker skolevej – få sænket hastigheden – få flyttet den tunge trafik til Pugdalvej, hvilket den er indrettet til – få forbedret miljøet for beboerne i de omkringliggende villakvarterer – få skabt en smuk indfaldsvej

Vildbjerg Borgerforening har hen over efteråret/vinteren afholdt møder og haft en særdeles konstruktiv dialog med ansatte fra kommunen om udfordringerne. Med baggrund heri, udarbejdede kommunens medarbejdere en foreløbig – men særdeles lovende – løsningsskitse. Løsningen var umiddelbart et godt bud på at få løst de mangeårig problemer. Skitsen skulle viderebearbejdes internt i kommunen inden der kunne arbejdes videre med den – og få den til offentlig debat.

Nu erfarer vi via Kent Falkenvigs nyhedsbrev, at der lægges op til en helt anden løsning med en større vejbredde og uden helleanlæg i midten af vejen.

Vildbjerg Borgerforening frygter, at der nu lægges op til en dårlig løsning, hvor hverken de trafiksikkerhedsmæssige eller miljømæssige problemer bliver løst.

Borgerforeningen finder, at absolutte krav til en effektiv løsning er, at få hastigheden tvunget ned – ikke mindst hvor skolebørnene krydser Parkallé – samt få den tunge trafik flyttes til Pugdalvej, hvilket er muligt nu, med udsigten til, at Pugdalvej forlænges til Røddingvej i 2018.

At få løst Parkallé-problemerne er en vigtig sag for Vildbjerg Borgerforening. Vi vil arbejde målrettet med sagen og håber, at det kan ske i et konstruktivt samarbejde med kommunens medarbejdere og politikere.