Medlemskab af Vildbjerg Borgerforening

“Vi skal selv – hvis vi vil noget”. Vi har i dag et stort lokalt medansvar for Vildbjergs udvikling – specielt indenfor disciplinerne udvikling, vækst og trivsel. Ved at være medlem af Vildbjerg Borgerforening er du med til at løfte dette ansvar…..

Efter en veloverstået generalforsamling, har bestyrelsen konstitueret sig og er nu klar til at fortsætte arbejdet med at synliggøre Vildbjerg og foreningen.

Vi vil være et aktivt talerør og en troværdig samarbejdspartner – i forhold til bl.a. kommunen
Vi vil fortsat tage kontakt til nye tilflyttere, for at af ligge dem et besøg. Og vi hører gerne fra dig hvis du har kendskab til nye tilflyttere, vi ikke har fået besøgt.

 Har du/I forslag til opgaver for Borgerforeningen – så er du/I altid velkomne til at henvende jer til os.

Vedr. betaling af kontingent!
Vi håber, at du/I vil tegne et medlemskab af foreningen. Det gøres ved at overføre enten kr. 100,‐ (husstand) eller kr. 75,‐ (enkelt person) via bank eller netbank til kontonr. 7670 – 5930438 (Landbobanken). Eller mobilpay på 96917.

Husk at anføre enten navn eller medlemsnr. på overførelsen.
Medlemsnr. findes øverst på siden.

Vildbjerg Borgerforening havde i 2017 639 medlemmer, men der er plads til flere. Jo flere medlemmer vi er des stærkere står vi.

Mail: Vi har skrevet den mailadresse som tidligere er oplyst. Hvis der ikke står noget, vil vi meget gerne have den/eller hvis den er forkert så skriv til info@vildbjerg‐borgerforening.dk

Vedr. fremtidige information fra Borgerforeningen vil dette ske via lokale medier, mail og især igennem vores hjemmeside www.borger.vildbjerg.dk

Hvis du ønsker at henvende dig til borgerforeningen, kan det ske på mail:
info@vildbjerg-borgerforening.dk eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Mogens Lindvig, Bredgade 44, 7480 Vildbjerg (formand)
Mogens Svendsen, Havrevænget 12, 7480 Vildbjerg (næstformand)
Annie Borup Poulsen, Åvænget 56, 7480 Vildbjerg (kasserer)
Gitte Hvenegaard Ovesen, Nørregade 141, 7480 Vildbjerg
H.C. Søndergaard, Solbakkevej 25, 7480 Vildbjerg
Bent Olesen, Rypevej 99, 7480 Vildbjerg
Karl Johan Rasmussen, Fredenslundvej 13, 7480 Vildbjerg