Skriv til os

Vi vil gerne høre fra dig!

Har du spørgsmål eller har observeret noget, du mener vedkommer Borgerforeningen, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os via kontaktformularen på kontaktsiden.
Skriv til os

Aktuelt

Tak for støtten til flagalleen

19. april 2016|0 Comments

Klik på billedet for at se den i fuld størrelse

14. marts 2017.
Vildbjerg Borgerforening om omdannelse af Parkallé til “miljøvej”:

Vildbjerg Borgerforening ønsker, at Parkallé omdannes til en “miljøvej”. Hvorfor? Fordi det er muligt – og helt nødvendigt!

Vildbjerg Borgerforening foreslog omdannelse af Parkallé til en “miljøvej” ved et møde i kommunens Centerby-kontaktudvalg i 2016. Der var lige bevilget penge til ny asfalt, så det var “nu”, hvis der skulle ske forandringer. Heldigvis tog de deltagende politikere og medarbejdere positivt imod forslaget og startede en forandringsproces op.

Borgerforeningens forslag om at omdanne Parkallé til en miljøvej, er baseret på ønsket om at: – Højne trafiksikkerheden – bl.a. skabe en mere sikker skolevej – få sænket hastigheden – få flyttet den tunge trafik til Pugdalvej, hvilket den er indrettet til – få forbedret miljøet for beboerne i de omkringliggende villakvarterer – få skabt en smuk indfaldsvej

Vildbjerg Borgerforening har hen over efteråret/vinteren afholdt møder og haft en særdeles konstruktiv dialog med ansatte fra kommunen om udfordringerne. Med baggrund heri, udarbejdede kommunens medarbejdere en foreløbig – men særdeles lovende – løsningsskitse. Løsningen var umiddelbart et godt bud på at få løst de mangeårig problemer. Skitsen skulle viderebearbejdes internt i kommunen inden der kunne arbejdes videre med den – og få den til offentlig debat.

Nu erfarer vi via Kent Falkenvigs nyhedsbrev, at der lægges op til en helt anden løsning med en større vejbredde og uden helleanlæg i midten af vejen.

Vildbjerg Borgerforening frygter, at der nu lægges op til en dårlig løsning, hvor hverken de trafiksikkerhedsmæssige eller miljømæssige problemer bliver løst.

Borgerforeningen finder, at absolutte krav til en effektiv løsning er, at få hastigheden tvunget ned – ikke mindst hvor skolebørnene krydser Parkallé – samt få den tunge trafik flyttes til Pugdalvej, hvilket er muligt nu, med udsigten til, at Pugdalvej forlænges til Røddingvej i 2018.

At få løst Parkallé-problemerne er en vigtig sag for Vildbjerg Borgerforening. Vi vil arbejde målrettet med sagen og håber, at det kan ske i et konstruktivt samarbejde med kommunens medarbejdere og politikere.
 

Pressemeddelelse:
Vildbjerg Borgerforening: “Der skal samarbejdes om udvikling og vækst”!

Hvis Vildbjerg’s udvikling og vækst skal sikres, skal det ske via en målrettet indsats, der er baseret på en stærk vision og strategi. Og så skal det ske i et stærkt og formelt samarbejde mellem borgere, foreninger, butikker, virksomheder og institutioner. Sådan lyder det fra Vildbjerg Borgerforening, der har “styrkelse af det lokale samarbejde”, som et prioriteret indsatsområde.

Foreningens formand, Preben Wegener Friis, finder det helt nødvendigt at der hurtigt etableres et “TEAM VILDBJERG”, der med en fælles vision og strategi i hånden tager ansvar for at blandt andet at “sælge” og udvikle Vildbjerg. “Vi skal selv gøre arbejdet. Vi er i dag med i en stor kommune med flere centerbyer som Vildbjerg – derfor er den lokale udvikling i langt større grad end tidligere byens eget ansvar. Dette ansvar er vi nødt til at påtage os, hvis vi vil noget med Vildbjerg – og kun ved etablering af et fælles organ – et “TEAM VILDBJERG”, kan vi få styrke og ressourcer til at gøre det! . Et “TEAM VILDBJERG” vil også kunne blive et værdifuldt høringsorgan for politikerne og embedsfolkene i kommunen.”

 

Vildbjerg Borgerforening håber, at mange af Vildbjerg’s interessenter vil “melde sig under fanen” og medvirke til at igangsætte en proces, der kan føre frem til etableringen af “Team Vildbjerg”, slutter Preben Wegener Friis.

 

Hvad arbejder Borgerforeningen med – og for?

Vildbjerg Borgerforenings vision:
Vildbjerg Borgerforening er anerkendt for at skabe – og deltage i – initiativer,
samarbejder og aktiviteter, der er fremmende for Vildbjergs udvikling og vækst
samt borgernes trivsel.

Borgerforeningens aktiviteter:
Vildbjerg Borgerforenings aktiviteter er målrettet Vildbjergs borgere (medlemmerne) samt, når
bestyrelsen finder det formålstjenligt, byens øvrige interessenter. Foreningens koncept, der
fastlægges af bestyrelsen, omfatter valgte tiltag/ aktiviteter indenfor følgende fokusområder:
– borgernes trivsel
– udvikling af Vildbjerg
– aktiv markedsføring af Vildbjerg
– informationsvirksomhed målrettet borgerne og omverdenen – bl.a. via hjemmeside
– advokat/ambassadør/talerør for Vildbjergs borgere i forhold til bl.a. kommune
– samarbejdsskaber i forhold til andre af byens interessenter
– være ”byens paraplyorganisation” / samlende “institution”

Bestyrelsen har udpeget 4 indsatsområder:
1.Etablering af et samarbejde mellem byens foreninger med henblik på at udvikle og afvikle
fællesinitiativer, der sigter mod styrkelse af Vildbjerg på vitale områder.
2. Synliggørelse af foreningen og Vildbjerg via aktiviteter, markedsføring, kommunikation og
information.
3. Etablere tilflytterservice.
4. Medlemshvervning.

Foreningens virke er baseret på følgende værdier:
Aktivitet
Troværdig
Synlighed

Sammen Løfter Vi Mere!

Det er vigtigt for os i vores forhold til bl.a. Herning Kommune at have så stor opbakning som muligt i Vildbjerg.

Vi vil fortsætte arbejdet for, at Vildbjerg Borgerforening er en synlig og respekteret samarbejdspartner; dels indadtil i byen i forhold til alle de øvrige foreninger og dels udadtil som talerør i forhold til Herning Kommune.

Det er vigtigt for os som centerby i Herning Kommune at blive hørt og taget alvorligt i forhold til mange samarbejdsflader overfor kommunen.